M32120, White On White Stripe

White on White - 100% 2-Ply Egyptian Cotton