32123, White On White Textured

White on White - 100% 2-Ply Egyptian Cotton