32124, White On White Twill

White on White - 100% 2-Ply Egyptian Cotton