M32121, White On White Herringbone

White on White - 100% 2-Ply Egyptian Cotton