E50160, White On White Herringbone

White on White 100% Imported Cotton