L40439, White On White Stripe

European White On White Cotton 100 Thread Count