L40441, White On White Royal Oxford

European White On White Cotton 100 Thread Count