L40442, White On White Twill

European White On White Cotton 100 Thread Count