32007, Yellow & Blue Fashion Stripes

Fashion Stripes - 100% 2-Ply Egyptian Cotton