M32139, Green & Black Narrow Stripes

Fashion Stripes - 100% 2-Ply Egyptian Cotton

Thickness
Average  
Threadcount
100s         
Shine
  Medium